Internasjonalt 2016

Vestlandet har stor internasjonal virksomhet og store deler av næringslivet i regionen opererer globalt. Internasjonal kompetanse og nettverk er av stor betydning for våre medlemmer, og Bergen Næringsråd legger derfor til rette for tiltak og aktivitet som støtter opp under næringslivets internasjonale satsinger.

Bergen Næringsråd jobber for å sikre gode strukturer for å ta imot globale talenter og bistår gjennom INN Bergen med tiltak for at de skal trives i regionen.

Bergen Næringsråd mottar jevnlig henvendelser fra utenlandske delegasjoner som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. For økt kjennskap til vår region som aktuell næringsarena er det viktig å ivareta vertskapsapparatet som håndterer utenlandske besøk.