Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet og å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Sosiale medier er etablert som en viktig arena for umiddelbar meningsutveksling blant politikere, journalister og andre som aktivt følger den politiske debatt. Bergen Næringsråd prioriterer derfor høy aktivitet i sosiale medier.

Twitter er vår viktigste kanal for dialog og påvirkning. Bergen Næringsråd har en offisiell twitterprofil som benyttes til å spre informasjon om organisasjonens budskap og møter, men viktig er også den høye aktiviteten hver enkelt ansatt har. I det daglige arbeidet gir kanalen oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med sentrale beslutningstakere.

Facebook er den største kanalen i utbredelse, og er en viktig kanal for å nå våre medlemmer. Bergen Næringsråd benytter også Flickr som en kanal for å distribuere bilder fra våre konferanser og viktige medlemsmøter, og vi legger ut invitasjoner på LinkedIn. På hjemmesiden publiserer vi ukentlig nyhetssaker eller kommentarartikler, og disse spres via sosiale medier. Hjemmesiden er viktig som base for våre øvrige aktiviteter.

Til tross for at de tradisjonelle mediene har fått en svekket posisjon gjennom de siste årene, er de fremdeles viktige. Vi søker jevnlig dialog med journalister i ulike medier, slik at disse skal være orientert om vårt arbeid og våre standpunkt. Dette gir medieoppslag.

Vi skriver også kronikker om våre viktigste næringspolitiske saker, der vi kan bygge resonnementer og begrunnelser for våre standpunkt. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er synlige i tradisjonelle medier.

I 2016 utga vi tre rapporter utover våre høringsuttalelser og kronikker. Vår transportgruppe laget et ”Veikart for grønn næringstransport” i Bergensregionen. Denne ble senere mal for tilsvarende rapport fra sentrale organisasjoner inn mot samferdselsdepartementet. Det er også gjennomført en kartlegging av IKT-bransjen i Hordaland, og til Årskonferansen ble det utgitt en publikasjon som handlet om FNs bærekraftsmål.