Møtearena 2016

Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Møtene og konferansene våre er enten bransjespesifikke, næringspolitiske eller faglige. Det ble gjennomført 114 arrangementer i 2016, som er en økning fra 95 året før. Møtene hadde til sammen 12.190 deltakere, noe som gir et gjennomsnitt på 107 pr. møte. Nesten halvparten av arrangementene hadde over 100 deltakere, og best besøkt var Årskonferansen med 550 deltakere.

Møtene er et kontaktpunkt og en samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møtene skal bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker.

34 av arrangementene i fjor fokuserte på høyaktuelle næringspolitiske temaer som f.eks. omstilling og nedbemanning, TV 2s framtid, bykamp om grønt fond, næringsvennlige planprosesser, perspektivmeldingen, et bærekraftig næringsliv, framtidens arbeidsmarked, statsbudsjettet og kamp mot arbeidslivskriminalitet.

Møtearenaen samler bredt. 969 medlemsbedrifter var representert på arrangementene våre i fjor, og det er 291 flere enn i 2015. Det er gledelig at flere bedrifter oppdager møtearenaen, men fortsatt har vi et stort potensiale.

Også i 2016 hadde vi besøk av flere nasjonale toppolitikere på møtearenaen. Både statsministeren, utenriksministeren, finansministeren, næringsministeren, olje- og energiministeren og flere partiledere deltok på arrangementer.

Det har vært stor interesse for tilbudet om gratis standplass på frokostmøtene. I løpet av året har 122 bedrifter fått mulighet til å vise seg fram.

Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner.

Se bilder fra de ulike arrangementene her