Årskonferansen 2016

Årskonferansen ble en fantastisk dag som både berørte og inspirerte deltakerne. BTs politiske redaktør skrev om konferansen: «I år var temaet for konferansen FNs 17 bærekraftsmål. Her snakker vi altså politisk korrekt av høyeste orden. ….(…).  Men det er likevel å dra det hele noen hakk opp når menneskerettigheter får stor plass på programmet til årskonferansen, slik som var tilfellet i Grieghallen fredag.»