Nye muligheter

Prosjektet Nye muligheter har vært et av de viktigste prosjektene i Bergen Næringsråd gjennom 2016. I august inviterte vi ressursgruppemedlemmer og aktører fra ulike virksomheter til en workshop hvor målet var å finne nye måter å samarbeide på på tvers av bransjer og videreutvikle regionen vår i omstillingens navn.