TV 2s fremtid i medieklyngen

I 2017 flytter 1200 medieansatte fra ulike bedrifter inn i Media City Bergen, samtidig som deler av mediebransjen er i krise. TV 2 har hatt en helt sentral rolle i etableringen av medieklyngen i Bergen, og spiller fortsatt en viktig rolle for å videreutvikle klyngen. Vi tok debatten rundt konsesjonstildeling og medieklyngens fremtid.