Vestlandskonferansen 2016

Fra særstilling til omstilling var tema for årets Vestlandskonferanse. Bakgrunnen var at Norge lenge har vært skjermet for nedgangstidene i Europa. Nå er uværet rammet også her, og som alltid er det på Vestlandet det blåser sterkest. På Vestlandskonferansen ble bedriftsledere, offentlige leder og politikere utfordret på å finne løsninger.