Prisvinnere

VÅRE PRISUTDELINGER

Bergen Næringsråd deler ut en del priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2016 hadde vi gleden av å gi følgende priser:

«Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke.

I 2016 ble prisen tildelt Vimond Media Solutions. Selskapet ble etablert som en direkte knoppskyting av TV 2, og Vimond har senere etablert en teknologiplattform som har gitt selskapet kunder over hele verden. Selskapet er i fortsatt utvikling og vekst.

«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen.

Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2016 ble prisen tildelt Ingrid Agasøster, Executive VP Products and Marketing i Vizrt. Agasøster har gjennom flere år jobbet seg opp i selskapet og i bransjen, tatt utfordringer på strak arm og vist evne til både å jobbe strategisk og ha mange baller i luften samtidig. Hun har med årene blitt tildelt stadig mer ansvar, som nå har gitt henne en lederposisjon i selskapet.

På «Årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året.

I 2016 ble Raftostiftelsen hipset. Raftostiftelsen feiret sitt 30-årsjubileum i 2016, og stiftelsen har i alle år utrettelig jobbet for åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk frihet. Med stor idealisme og pågangsmot har Raftostiftelsen løftet frem verdige menneskerettighetsforkjempere verden over, og stiftelsen har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sine modige valg.

Bergen Næringsråd har i 2016 delt ut til sammen 365.000 kroner fra ulike legater og fond. 360.000 av disse er tildelt Hyssingen Produksjonsskole og direkte til prosjektet «Buddy».

Hyssingen er et fylkeskommunalt tiltak til ungdom som sliter og har droppet ut av videregående skole. «Buddy» er et 3-årig pilotprosjekt som skal gi ungdom mestringsopplevelse og få dem tilbake i skole eller ut i arbeid.