14 Ressursgrupper

Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen. Bygningsgruppen representerer rundt 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med merkantile tjenester, samt politisk og kommunikasjonsrådgivning.

Dette er våre 14 ressursgrupper: Transport, Byutvikling, Finans, Olje og gass, Marin, Fornybar energi, Handel, Digitalisering, Internasjonal, Mangfold og inkludering, Kultur og opplevelse, Strategiske tjenester, Helse og Nettverk U37.

Ressursgruppe Helse ble etablert ved inngangen til 2016, og vi har store forventninger til gruppen. Helse er et vekstområde både for offentlig og privat sektor, og planene om en helseklynge i Bergen er en sak gruppen vil jobbe med. I tillegg er velferdsteknologi et sentralt tema.

Ressursgruppe Digitalisering har vært gjennom en stor endring i 2016. Gruppen var tidligere satt sammen hovedsakelig av IKT-leverandører. En betydelig endring blant deltakerne gjør at den nå har en god blanding av digital kompetanse fra IKT-leverandører, privat næringsliv, offentlig sektor og akademia. Gruppen vil fremover engasjere seg i å heve det digitale kompetansenivået i regionen vår.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.