Byutvikling

– Ved å ha mindre detaljerte og mer overordnete planer, gir man tillit til både politikere, plan- og byggeadministrasjon og utbyggere.

Nancy Jøssang, Opus
LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING
Fokusområder 2016

  • Arbeide for mer overordnet KPA (kommuneplanens arealdel), færre områdeplaner og raskere plan- og byggesaksbehandling i Bergen
  • «10 på 10» – Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 årene
  • Strategisk temakart

Fokusområder 2017:

  • KPA (kommuneplanens arealdel) med tilhørende prinsippsaker
  • Følge opp strategisk temakart
  • Raskere og bedre planbehandling i Bergen – Ny evaluering under arbeid (ferdig i februar)
  • Fortsette arbeidet inn mot regjering/stat mtp forenkling av plan- og byggesak
  • Følge opp «10 på 10» – Initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen. 10.000 boliger de neste 10 årene

RG Byutvikling har enten i fellesmøter eller med sine representanter bidratt som rådgivende organ for Bergen kommunes byarenautredning og som dialogforum for byrådets videre arbeid med Byarena. RG Byutvikling har bidratt med råd og innspill til Bergenskonferansen, og er representert i redaksjonskomiteen til Bygg21 (med RG-leder Nancy Jøssang), en regjeringsoppnevnt gruppe som skal levere forslag til effektiviserende og kostnadsreduserende tiltak i møtet mellom utbyggere og det offentlige. RG Byutvikling ved Jøssang har også, i samarbeid med Norsk Eiendom, utarbeidet en anbefaling om forenklet planprosesser og om utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav.

RG Byutvikling har deltatt med egne innlegg på to av fire av byrådets innspillskonferanser for KPA, og med innspill og kommentarer i debatt på de andre.

RG Byutvikling har deltatt som innledere eller debattpaneler i en rekke konferanser og møter. Videre har gruppen ved leder og administrasjonskontakt, vært meget aktive i media i byutviklingsspørsmål.

RG Byutvikling har sendt inn egen eller bidratt til Bergen Næringsråds høringsuttalelser om flere saker. Særlig om Prinsippsak for byskikk og byggehøyder, hvor innsatsen var viktig for å få endret innstilling fra kommunens fagavdeling.

Gruppen har hatt en rekke møter byrådsleder, byråder og kommunaldirektører, samt ledelsen i komité for miljø og byutvikling (KMBY).

Gruppemedlemmer:

Nancy JøssangOpus
Jorunn NerheimEntra
Tore OdfjellOdfjell Eiendom
Tore Johan SmidtSmidt & Ingebrigsten
Tor InstanesGC Rieber Eiendom
Roy-Eddy LieLiegruppen
Hans Martin MoxnesEBA Vestenfjelske
Terje GiljeBOB
Asbjørn AlgrøyMarin Eiendomsutvikling
Stein Olaf OnarheimStadsporten
Christine KahrsKahrs Eiendom
Marie Therese HaukelandHeldal Eiendom
Tor Fredrik MüllerEGD Property
Stig J. HarrisAdvokatbyrået Harris
Kjetil SmøråsHotell Grand Terminus og Hotell Augustin
Krister HoaasBergen Næringsråd
Thor SmåbrekkeConstructa
Tore BjørkeLinstow Eiendom
Jan Helge OlsenProfier Eiendom