Finans

– Bergen er et finanssentrum med sterke miljøer innenfor flere sektorer.

Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring AS
LEDER RESSURSGRUPPE FINANS
Finansnæringen står sterkt i Bergen og teller cirka 6000 ansatte. Bank- og forsikringsvirksomheten utgjør tyngdepunktet med halvparten av de ansatte, men bredden er stor og næringen utgjør en komplett finansklynge i regionen sammen med sterke utdanningsinstitusjoner. Bergensregionen har en posisjon som Norges klart nest største på finansområdet.

Ressursgruppe Finans samler aktører fra hele finansmiljøet. Her inngår banker, skade- sjø- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer.

I 2016 har gruppen jobbet særlig med etableringen av det nye fornybarfondet. En egen arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til mandat, kartlagt miljøer i Bergen som er særlig relevante for å understøtte et fornybarfond og gitt en innstilling på særskilte kvaliteter i kompetanse som tilsier at fondet bør ligge i Bergen. Det har vært avholdt en rekke møter med embetsverket og politiske miljøer for å diskutere mandatet og å fremheve Bergen som en lokasjon med høy kompetanse.

Regjeringen valgte Stavanger som hjemby for fornybarfondet. Ressursgruppe Finans er skuffet over valget, men vil jobbe videre med å styrke Bergen som finansby.

I 2017 vil særlig fintech være et område gruppen vil jobbe med. Bergen har kompetente miljøer innenfor både finans og teknologi, og et styrket samarbeid mellom disse vil kunne styrke regionen.

Gruppemedlemmer:

Anders SkjevestadDNB Livsforsikring ASA
Aksel MjøsNHH
Erik M. ThrondsenSparebank 1 SR-Bank
Jan Erik KjerpesethSparebanken Vest
Magny ØvrebøNordea Liv
Ole LundDNB
Hogne Inge TyssøyHolberg Fondene
Espen StrømmeTryg
Lisbet NærøFana Sparebank
Geir FlaaHandelsbanken
Rune MannsethNordea
Charlotte Wallem RaknerPwC
Tor SydnesGabler