Helse

– Helsenæringen kan bli en av våre viktigste næringene fremover. På tvers av fag og sektor kan vi skape verdier som får betydning for oss alle.

Borghild Marie Midttun Skardal, Aleris
LEDER RESSURSGRUPPE HELSE

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Dette gjøres gjennom å skape arenaer for dialog og kunnskapsdeling. Gruppen har blant annet som mål å synliggjøre helsenæringens verdiskaping og vekstmuligheter, legge til rette for at næringslivet kan være med å løse framtidens tjenestebehov, og arbeide for at næringslivet blir en del av helseklyngen på Årstadvollen.

Gruppemedlemmer:

Borghild Marie Skadal MidttunLHL-klinikkene
Aleksander HelmersbergMilla Says
Alf Henrik AndreassenHaukeland Universitetssykehus
Baste A. Christiansen Knowit
Eli Julseth BirkhaugBetanien Sykehus
Helga Bull-RostrupVirke
Ingvild Eide GraffUNI Research Helse
Linda Sundøy RykkelHaraldsplass Diakonale Sykehus
Lene LundeDeloitte
Magne RekdalDips
Monica Wammen NordtvedtHøgskulen på Vestlandet
Nicke SvanvikHolberg EEG
Nina MevoldBergen kommune
Tone HjulstadTryg