Internasjonal

– Ressursgruppe Internasjonal er opptatt av å gjøre en solid jobb for Bergen Næringsråd sine medlemmer. For å sikre at leveringen svarer til forventningene går vi våren 2016 ut med en kartleggingsundersøkelse. Basert på svarene vil vi legge opp den langsiktige strategien og sette sammen en tiltakspakke.

Anne Kristine Øen, Maritimt Forum Bergensregionen
LEDER RESSURSGRUPPE INTERNASJONAL
Ressursgruppe Internasjonal ble i 2016 gjenopprettet som egen gruppe (adskilt fra Mangfold).

Kartleggingsundersøkelse
Ressursgruppe Internasjonal foretok en kartleggingsundersøkelse tidlig i 2016 som ble lagt til grunn for videre arbeid. Her kom det frem at bedriftene i internasjonaliseringsprosessen etterspør rådgiving og kunnskapsdeling med andre bedrifter. Det er en overvekt av fokus på Europa som samarbeidsområde i verdenssammenheng.

Viktige tema i gruppen:

  • Europeisk næringspolitikk
  • Corporate Social Responsibility
  • Påvirke virkemiddelapparatet for å beholde kompetent internasjonal arbeidskraft
  • Vertsbyen Bergen – mottaksapparat for internasjonale delegasjoner

Ressursgruppe Internasjonal skal tilrettelegge sentrale nettverk for Bergen Næringsråd sine medlemmer, og være en tilrettelegger for nettverksdeling mellom selskaper som trenger tilgang til internasjonale nettverk.

Gruppen skal også ivareta og videreutvikle vår rolle som vertskapsapparatet for utenlandske interessenter til næringslivet i Bergen.

Frokostmøter/seminarer
Ressursgruppe Internasjonal legger til rette for økt kunnskap og nettverksbygging gjennom medlemsmøter med fokus på geografiske områder og relevante tema. I 2016 ble det spesielt arrangert møter med fokus på internasjonale politiske temaer som berører vårt næringsliv:

  • Brexit, Trump og Putin: Frokostmøte om hvordan et urolig Europa og valgkampen i USA påvirker vårt lokale næringsliv (august 2016)
  • Ta samfunnsansvar, bekjemp korrupsjon: Frokostmøte om hvordan korrupsjon og brudd på menneskerettighetene påvirker næringslivet (oktober 2016).
  • Møte med utenriksminister Børge Brende der viktige tema som utfordringer rundt EU, Brexit, USA-valget og sist men ikke minst havets betydning for verdiskapingen i Norge ble tatt opp (november 2016).

International Business seminar
Internasjonalt Business seminar ble holdt for tredje gang i samarbeid med Festspillene i Bergen med hovedtema Internasjonalisering. Ambassadører fra en rekke land får her treffe toppledere fra næringsliv og akademia for nettverksbygging og økt kunnskap om norske internasjonale selskap.

Vertskapsfunksjon
Bergen Næringsråd holder jevnlig møter med ambassadører, politikere og handelskamre. Medlemmenes internasjonale kompetanse og nettverk brukes i forbindelse med disse møtene.

Gruppemedlemmer:

Anne-Kristine ØenMaritime Bergen
Kjersti FløttumUIB
Mette Krohn HansenStormGeo AS
Hilde DrønenDOF
Miao ReinlundTTS Group ASA
Torbjørn TorsvikPwC
Rolf Andreas WigandVestdavit
Jostein Hole KobbeltvedtRAFTO Stiftelsen
Eli WassendenGrieg Star Shipping
Petter Martin JohannesenEWOS/Cargill
Sunniva WhittakerNHH
Gøril Selvik Innovasjon Norge
Kristine Kopperud TimberlidInnovasjon Norge
Peggy Krantz-UnderlandStatoil
Johannes Magnus(adm. kontakt)