Kultur og opplevelser

Harold Sletten

– Kunst og kultur er hjertets sunne galskap. Uansett hvor du bor, jobber eller handler er kulturlivet en attraksjon for vår region.

Harold Sletten, Possibility
LEDER RESSURSGRUPPE KULTUR OG OPPLEVELSE
Kultur og opplevelse er viktige ressurser for regionen når det gjelder sysselsetting, verdiskaping og kompetanse. I tillegg styrker det Bergensregionen som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke. Ressursgruppe Kultur og Opplevelser som oppgave å være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive område for kulturnæring. Gruppen jobber for økt samhandling og forståelse mellom kulturliv, øvrig næringsliv og det offentlige. Ressursgruppe Kultur og opplevelse har medlemmer fra større kulturinstitusjoner, kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv og forskningsmiljø.

I 2016 har gruppen fortsatt sitt samarbeid med Ressursgruppe Byutvikling om å få etablert en ny Byarena i Bergen. Representanter fra gruppen har hatt møter både med den politiske ledelse og administrasjonen i Bergen kommune. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til lokalisering og fremdrift, og det vil være viktig fremover fortsatt å påpeke det sterke behovet for en byarena i Bergen.

RG Kultur og opplevelser har også engasjert seg i arbeidet med å få etablert et kulturnæringskontor i Bergen. Gruppen har samarbeidet med Byrådet om dette. Kulturministeren valgte imidlertid å legge kontoret til Trondheim, noe gruppen mener er en politisk beslutning som ikke har tatt hensyn til hvor den sterkeste kulturnæringen ligger.

Bakgårdsfesten ble i 2016 arrangert i Sentralbadet i samarbeid med Bergen Assembly. Dette ga en god anledning til å vise frem noe av det ypperste som finnes av samtidsmusikk på høyt internasjonalt nivå.

Gruppemedlemmer:

Harold SlettenPossibility
Sølvi RollandOle Bull Huset
Bente Hartvedt RingstadDen Nationale Scene
Jens KjeldsenUIB
Lars Leegaard MarøyFilmfondet Fuzz
Juliet BalgobinBalgobin Consulting
Knut EspelidDNB
Halvor NamtvedtGrieg Investor
Kristin ØygardenKultur Vest
Ivar Chelsom VogtKulturhusleder USF Verftet
Fredrik SaroeaDatarock/Lysverket
Kimberly LarsenHumorfest