Mangfold og inkludering

Kathleen Mathisen

– Vi ønsker at Bergen skal bli best på integrering og mangfold fordi vi mener det er bra for samfunnet, forretningene vi driver og for videre vekst i på Vestlandet. Dette skal vi få til gjennom tydeligere bevisstgjøring, synliggjøring, eksemplifisering og ved å utfordre næringslivet.

Kathleen Mathisen, Grieg Seafood, HR Direktør
LEDER RESSURSGRUPPE MANGFOLD OG INKLUDERING
Ressursgruppe Mangfold ble gjenopprettet som egen gruppe i 2016, etter å ha vært sammenslått med Ressursgruppe Internasjonal.

Hovedfokus for gruppen dette året har vært de store integreringsutfordringene som regionen har stått overfor i forbindelse med flyktningstrømmen som kom høsten 2015. En kartleggingsundersøkelse har blitt foretatt for å få oversikt over hva som skal til for å mobilisere bedrifter og organisasjoner til å ta i bruk flerkulturelle ressurser.

Internasjonalt Karrieretorg
Bergen Næringsliv har siden 2009 årlig arrangert Internasjonalt Karrieretorg for å bringe høykompetente arbeidssøkere med bachelor, master, phd-grad eller fagutdanning sammen med vestlandsk næringsliv. I 2006 ble det vedtatt av Karrieretorget ville bli utsatt til 2017.

Møtearena
Ressursgruppe Mangfold arrangerte høsten 2016 et frokostmøte der lederen av Ressursgruppen Kathleen Offman Mathisen (Grieg Seafood ASA) presentert resultatene av gruppens ferske kartleggingsundersøkelse om mangfold og integrering i arbeidslivet. Næringsaktører innen helse og handelssektoren ble fremmet som gode eksempler på effektiv integrering. Foredragsholderne var Arild Remme fra Rema 1000, Jarle Pedersen fra Helse Bergen og Hilde Lekven fra Adecco.

Gruppen ønsker å fortsette med å sette mangfold og inkludering på agendaen fremover i form av samarbeid med andre aktører innfor samme interesseområde, frokostmøter og workshops.

Overordnet målsetting
Norges beste by på mangfold og inkludering.
Vi ønsker at Bergen skal bli best på integrering og mangfold fordi vi mener det er bra for samfunnet, forretningene vi driver og for videre vekst i på Vestlandet. Dette skal vi få til gjennom tydeligere bevisstgjøring, synliggjøring, eksemplifisering og ved å utfordre næringslivet.

Gruppemedlemmer:

Kathleen MathisenGrieg Seafood
Elin SaraiPwC
Lubna JafferyTIDE ASA
Hilde LekvenAdecco Norge
Anne Lorgen RiiseMarine Harvest
Terje LøvollDOF Subsea AS
Dag Jarle AksnesNCE Tourism
Irene KinundaNLA
Anders NylandGeelmuyden Kiese Norge
Reidun BrekkeBergen Næringsråd
Ranveig LandroAdm. Kontakt

Samarbeidsrådet for Mangfold, Integrering og Inkludering

I tillegg har Bergen Næringsråd også tatt initiativet til å opprette et samarbeidsråd for Mangfold, Integrering og Inkludering.

I rådet sitter Bergen kommune, NAV, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge, LO og Røde Kors. Karrieresenteret SIB er også med som sparringpartner.

Tommy Johansen (Assisterende fylkesdirektør NAV) har tatt på seg ledervervet for Samarbeidsrådet.

Øvrige medlemmer : Erlend Horn (Byråd for sosial, bolig og inkludering) Mads Hagebø (Seksjonsleder Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering) Marit Warncke (CEO Bergen Næringsråd) Kathleen Mathisen (HR Direktør Grieg Seafood) Nina Broch Mathisen (Direktør Innovasjon Norge) Jorge Dahl (Fellesforbundet), Ingrid Holm Svendsen (Fylkesdirektør Økonomi og Organsiasjon Hordaland Fylkeskommune) Marian Guddal Hansen (Bergen Røde Kors, Daglig Leder) Anne Christine Johannessen (professor, vice-rector for international affairs), Reidun Brekke (Bergen Næringsråd), Ranveig Landro (Bergen Næringsråd).

Hovedfokus for rådet er å se på muligheter for hvordan vi kan jobbe tettere sammen om inkludering og integreringsarbeid for å takle de store utfordringene som ligger foran oss i forhold til økt arbeidsledighet, ta i bruk flerkulturell kompetanse og få flyktninger som kommer til regionen raskest mulig integrert og i aktivitet.

Rådet har som overordnet mål at Bergensregionen skal bli ledende på mangfold, inkludering og integrering.

Samarbeidsrådet 1
Samarbeidsrådet 2