Marin

– Vi har unike forutsetninger for å kunne utvikle fremtidens teknologiske utfordringer innen havbruksnæringen.

Hans Runshaug, Rucon AS
LEDER RESSURSGRUPPE MARIN
Global sjømathovedstad
Ressursgruppe Marin har i lang tid arbeidet med og for samlokalisering av marin forskning og forbedret samspill mellom næring, forskning og forvaltning. Dette er viktig for å bidra til å befeste og utvikle Bergen som Norges og Europas marine hovedstad og Bergen som global sjømathovedstad

RG Marins fokusområder 2016:

 • Kommunikasjonsstrategi – politisk påvirkning
  • høringsuttalelser
  • Initiativ til felles kronikk for å fremme næringen
  • bidra til at andre repr. for næringen ble hørt
 • Marin klynge
  • Arbeidet for å påvirke KVU for samlokalisering av marin forskning
  • Gjennomført undersøkelse om næringsaktørenes syn på samlokalisering
  • Invitert og gjennomført møter med næringsaktører og KVU-utrederne
  • Felles kronikk om marin samlokalisering

Fokusområder 2017

 • Følge opp KS1 Samlokalisering av marin forskning
 • Følge opp regjeringens arbeid med strategi for marin næring
 • Jobbe for økte midler til tilsyn og forvaltning
 • Jobbe for høyere tempo på behandling av utviklingskonsesjoner til havbruksnæringen
 • Jobbe for økt studiekapasitet for marine fag
 • Utarbeide mal for kommunikasjon for næringen

RG Marin har:

 • skrevet kronikk (BT) om «Havbyen Bergen» og samlokalisering av marin forskning (Finansavisen + BA)
 • levert innspill til regjeringens havstrategi.
 • gjennomført undersøkelse om marin næringers syn på samlokalisering av marin forskning.
 • presentert undersøkelsen for utrederne bak KVU om samlokalisering av marin forskning
 • invitert utrederne bak KVUen til Bergen for besøk hos sjømataktører i Bergen.

Gruppemedlemmer:

Hans J. RunshaugRucon AS
Audun WiborgNovator
Søren MartensFish Pool ASA
Tore AlfheimInnovasjon Norge
Tanja HoelNCE Seafood Innovation
Torben FossPwC
Øyvind PaascheBergen Marine Forskningsklynge
Liv HolmefjordFiskeridirektoratet
Åshild NakkenLerøy Seafood
Anders Milde GjendemsjøDeloitte
Krister HoaasBergen Næringsråd
Fredrik WitteCargill Aqua Nutrition
Kristine Gramstad WedlerMarine Harvest