Næringsalliansen

Næringsalliansen er et næringspolitisk talerør for bedrifter i Hordaland. Alliansen arbeider for at medlemmene i næringsforeningene skal ha best mulig betingelser innen områdene infrastruktur og kompetanse. Dette gjøres gjennom å bygge nettverk, dele kunnskap og påvirke beslutningstakerne.
Næringsalliansen representerer 2.500 bedrifter og 125.000 arbeidsplasser i Hordaland.

I 2016 har alliansen gjennomført to spørreundersøkelser om bedriftenes økonomiske situasjon og levert fire høringsuttalelser.

Gruppemedlemmer:

 • Askøy Næringslivsforening
 • Austevoll Næringsråd
 • Bergen Næringsråd
 • Etne og Vindafjord Næringsutvikling
 • Fusa Næringslivslag
 • Kvam Næringsråd
 • Nordhordland Handverk- og Industrilag
 • Osterøy Industrilag
 • SMB Hardanger
 • Stord Næringsråd
 • Vaksdal Næringsselskap
 • Vest Næringsråd.