Nettverk U37

– Nettverk U37 skal være den foretrukne møteplassen for alle unge i næringslivet på tvers av bransjer og fagområder

Helene Kubon Skulstad, PWC, partner
LEDER RESSURSGRUPPE NETTVERK U37
Nettverk U37 ble etablert i 2007 og vil i 2017 feire 10-årsjubileum. Fjoråret var et år med mange aktiviteter og godt oppmøte og den sterke interessen rundt nettverket, viser at det fyller et behov for unge å kunne treffes på tvers av bransjer.

I 2016 har ressursgruppe Nettverk U37 har spesielt arbeidet med å være en tydelig stemme og aktør som setter aktuelle temaer for de unge i næringslivet på dagsorden.

I forbindelse Bergen Næringsråds tema på årskonferansen, FNs bærekraftsmål, ble det gjort en stor holdningsundersøkelse blant unge i næringslivet i Bergen. Nettverk U37 gjorde en kartlegging i samarbeid med YoungFish, YoungFinance og YoungShipp. Helene Kubon Skulstad, ressursgruppeleder i U37, presenterte bærekraftsundersøkelsen på Årskonferansen. Den viser at hele 9/10 vil arbeide for ansvarlige bedrifter.

Rekruttering av medlemmer
Det har vært en jevn vekst i medlemmer i 2016 også og teller i dag om lag 600 medlemmer. Gruppen har jobbet med en ny handlingsplan for kommende år for å inkludere flere næringer som har hatt mindre oppslutning i nettverket.

Arrangementer 2016
Nettverk U37 hadde åtte arrangementer i 2016 hvor temaene omhandlet blant annet markedsføring, omstilling, digitalisering og bruk av ny teknologi. Det har vært et gjennomsnitt på 62 deltakere.

I høst takket overtok Helen Kubon Skulestad, partner i PwC, gruppeledervervet i nettverket etter Synnøve Aksdal, daglig leder i Aksdal i Muren. Det har vært flere utskiftninger i styret i løpet av året.

Ressursgruppen har en egen sponsor, Sparebank 1 SR-Bank. Sponsoratet videreføres til 2016.

Gruppemedlemmer:

Helene Kubon SkulstadPWC, partner
Cristopher Fløysand OlsenP5/P4
Christine FredheimFrydenbø
Vidar Johan SteinnesSparebank 1 SR-Bank
Lorentz Sveen TvedtAdvokatfirmaet Harris, advokatfullmektig
Tina Jeanett MartinsenAlf Gundersen, konsulent
Ruth RørvikBergen kommune, rådgiver
Kristina LysenBKK
Karina Garnes ReigstadBergen kommune, rådgiver