Olje og gass

– Vår viktigste jobb er å beholde kompetanse og teknologi og sikre at Bergen fortsatt blir Norges viktigste oljedriftsby.

Linda Litlekalsøy Aase, Aker Solutions
LEDER RESSURSGRUPPE OLJE OG GASS
Olje- og gassbransjen i vår region opplevde 2016 som et kriseår. Aktiviteten ble betydelig nedjustert, og tusenvis av jobber er forsvunnet. Bransjen er likevel regionens største.

Ressursgruppe olje- og gass brukte mye av 2016 til å realitetsorientere bransjen. Det har tatt tid å innse at store deler av bransjen er midt i en krise som følge av lavere aktivitet, lavere oljepris og sterkt pressede marginer. Omstilling og nedbemanning har pågått parallelt med kraftig jobbing for å holde bedriftene i live.

Næringen har en omdømmeutfordring som hele næringslivet sammen må bidra til å løse. Olje/gass vil i mange tiår fortsatt være Norges pengebinge og vår største næring. Gruppen har brukt mye av 2016 til å legge grunnlaget for å sikre videre konkurransekraft, blant annet gjennom å tydeliggjøre bransjens grønne rolle på kort og lang sikt.

Statoil er en viktig premissgiver for hele næringen. Ressursgruppen har opparbeidet god dialog med Statoil for å sikre økt forutsigbarhet og diskutere tiltak som kan bedre konkurransekraften og få opp aktiviteten i bransjen.

Søkertallet til petroleumsutdannelse har gått drastisk ned de siste årene. Gruppen vil framover jobbe for å synliggjøre betydningen av olje og gass på en bedre måte for å gjenvinne tillit og være attraktive for rekruttering til bransjen. Det er viktig å ivareta og sikre kompetanse både i regionen og i bransjen.

Selv midt under motgangen er det i 2016 investert for 150 mrd kr på norsk sokkel, mot 35 mrd på fastlandet i Norge. Effektiviseringstiltakene som er iverksatt de siste årene ser nå ut til å ha positiv effekt i form av økt konkurransekraft. Norske selskap vinner nye kontrakter i skarp konkurranse med utenlandske aktører, og digitalisering og bruk av roboter blir nå viktige verktøy for å sikre at arbeidet med å kontinuerlig forbedre bransjen fortsetter.

Fremover ser vi derfor på digitalisering som svært viktig for å styrke vår internasjonale posisjon. Det har også i ressursgruppen vært god dialog med høyskoler og universitetet for å få input i de prosesser som er gjennomgått i bransjen.

Bransjen er nå i ferd med å omstilles til å tåle dagens oljepris, og det må jobbes aktivt for at eksisterende infrastruktur i Nordsjøen kan utnyttes maksimalt til nye felt. Ressursgruppen er klar på at det må tilrettelegges for ny leiteaktivitet også i nord. Det er fortsatt bare 50 prosent av ressursene på norsk sokkel som er hentet opp. Med Statoil sitt hovedkontor for drift liggende i Bergen, er det derfor gode muligheter for vedvarende og god aktivitet i vår region.

Bergen Næringsråd har i 2016 igangsatt tiltaket «Nye muligheter» der arbeidsledige ingeniører er invitert til våre møter, både dialogmøter med enkeltbedrifter og møter med det offentlige virkemiddelapparatet. Dette vil fortsette i 2017.

Ressursgruppe olje og gass vil ha følgende prioriterte arbeidsoppgaver i 2017:

  • Fortsatte arbeidet med kostnadsreduksjoner og effektivisering
  • Tydeliggjøre olje og gass bransjens rolle i det fremtidige energiregnskapet på kort og lengre sikt
  • Gjenvinne tillit
  • Utforme en god kommunikasjonsstrategi
  • Videreutvikle kompetanse & digitalisering & samhandling

Gruppemedlemmer:

Linda Litlekalsøy AaseAker Solutions
Kurt R. AndreassenCoast Center Base
Bjarne TresseltKCA Deutag
Bente KløveAibel
Owe HagesæterGCE Subsea
Geir Anton JohansenHøgskolen på Vestlandet (HVL)
Linn Cecilie MoholtKarsten Moholt AS
Kenneth OlsvikMetas AS
Christian James OlsenWikborg Rein
Gunn VikNORWEP
Terese KvingeStatoil
Thomas JohannessenDNB
Jan Konrad OlsethNPF Bergen
Atle KvammeAdministrasjons-kontakt